Vstúpiť na stránky
Tieto stránky obsahujú sexuálne prvky a reálne opisy nakrúcania pornografie. Nie sú vhodné pre ľudí pod 18 rokov, pre ľudí s citlivými, depresívnymi povahami, pravdoláskarov a pre ľudí s nábehom k psychickým poruchám. Ak máš 18 rokov alebo menej, požiadaj rodičov o povolenie k prehliadaniu i keď najväčší konzumenti pornografie sú mladiství od 12 do 17 rokov …
Loading ...
Loading ...
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
Milí priatelia, túto službu z neznámych príčin nepodporuje nijaká cirkev a ani kresťanská organizácia, sme úplne odkázaní na pomoc dobrovoľných darcov. Ďakujeme, ak máte srdce
Číslo účtu občianskeho združenia Pink Cross Slovakia: IBAN: SK8909000000005032108529 BIC/SWIFT: GIBASKBX