Pink Cross Slovensko sa venuje pastorálnej starostlivosti bývalým porno herečkám, väčšinou z krajín V4 + USA. Je to nesmierne náročné

a bez ochotných ľudských sŕdc nemožné. Pomáhame viacerým dievčatám, tie sú ale doráňané týmto svetom + minulosťou a potrebujú

pomoc a pochopenie. Za dverami sú ďalší a ďaľší ľudia z porna. Ich svedectvo je kľúčové a možno dôvod, prečo dnes mnohí vedia kde je

sever. Stopnite ich zneužívanie tým že prestanete klikať na ich fimy  ….a urobte dnes opak. Pomôžte im ako ľudia. Zriaďte si trvalý príkaz

1€ mesačne, na IBAN občianskeho združenia Pink Cross Slovakia.

SK89 0900 0000 0050 3210 8529 Ďakujeme ♥